Touch Lives

Stichting Touch Lives Foundation is in 2017 opgericht met het doel de gezondheid van kwetsbare groepen in Ghana te verbeteren en de stigmatisering en discriminatie van deze mensen te stoppen. Zo helpen we:

 • Ouderen
 • Verslaafden
 • Straatkinderen
 • Mensen die leven in armoede
 • Vluchtelingen
 • Mensen met HIV/AIDS

Of ieder ander die wordt verwaarloosd, gediscrimineerd of gestigmatiseerd door de samenleving in Ghana.

Doelstellingen

Stichting Touch Lives wil met haar activiteiten de gezondheid van ouderen behouden en bevorderen en ziektes voorkomen.
Dit willen we bereiken met:

 

 • Gezondheidsbevordering: alle ouderen bieden we gezondheidsscreening, lichamelijke beweging, voorlichting over gezondheid aan. Hierdoor neemt hun kennis over gezondheid toe en stelt hen in staat hun gezondheid te bevorderen.
 • Zorg en ondersteuning: ouderen met hiv / aids bieden we zorg en uitvoeren ondersteuning en voorlichting.
 • Ontmoeting en sociale activiteiten: voor alle ouderen organiseren we activiteiten in buurthuizen, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen opzetten.
Onze organisatie begeleid en ondersteunt ook andere doelgroepen:
 • Werkloze jongeren, straatkinderen, en prostituees. We bieden hen opleidingen en activiteiten aan, zodat zij een nieuwe toekomst voor zichzelf kunnen creëren.
 • Weeskinderen. We zetten weeshuizen op en helpen andere weeshuizen, zodat deze kinderen een goed en veilig thuis wordt geboden.
 • Armen en behoeftigen. Via landbouw en boerderijen genereren we inkomsten, waar we sociale steunprogramma’s voor de aren en behoeftigen mee ontwikkelen.
 • Jongeren uit arme gezinnen. We bieden hen beurzen en financiële hulp aan, die zij mogen inzetten voor hun algemene ontwikkeling, opleiding, etc.

Door middel van fondsenwerving, kerkcollectes, donaties, en/of abonnementen investeren we in de doelstellingen van onze zorgmissie en de promotie van de stichting.

Voor het bereiken van de doelen van onze zorgmissie, werken we samen met andere lokale en internationale organisaties en netwerken.

Onze organisatie begeleid en ondersteunt ook andere doelgroepen:

 • Werkloze jongeren, straatkinderen, en prostituees. We bieden hen opleidingen en activiteiten aan, zodat zij een nieuwe toekomst voor zichzelf kunnen creëren.
 • Weeskinderen. We zetten weeshuizen op en helpen andere weeshuizen, zodat deze kinderen een goed en veilig thuis wordt geboden.
 • Armen en behoeftigen. Via landbouw en boerderijen genereren we inkomsten, waar we sociale steunprogramma’s voor de aren en behoeftigen mee ontwikkelen.
 • Jongeren uit arme gezinnen. We bieden hen beurzen en financiële hulp aan, die zij mogen inzetten voor hun algemene ontwikkeling, opleiding, etc.

Door middel van fondsenwerving, kerkcollectes, donaties, en/of abonnementen investeren we in de doelstellingen van onze zorgmissie en de promotie van de stichting.

Voor het bereiken van de doelen van onze zorgmissie, werken we samen met andere lokale en internationale organisaties en netwerken.