Donaties

Door uw donaties kunnen wij mooie dingen doen.

Wilt u wat doneren dan kan dat via een bank
overschijving:

Stichting Touch Lives
NL90 ABNA 0248 9092 82

Touch lives 
Nzema Manle
( Rural Bank Plc)
561122000557307

Money Transfer ( Momo)
Francis kofi Taylor 
0537940104