Wat doen wij?


De stichting wil met haar activiteiten verschillende doelen bereiken en activiteiten organiseren:

  • We geven oudere mensen medische verzorging en voorlichting over ziektes en gezondheid risico’s die gerelateerd zijn aan het ouder worden en leren ze hoe ze zelf een gezond leven kunnen leiden.
  • We doen gezondheid screeningen voor ouderen, mensen met HIV/AIDS of diabetici en geven ze de juiste medicijnen.
  • We organiseren activiteiten waar men elkaar kan ontmoeten en leeftijd- of lotgenoten kunnen spreken die vergelijkbare ervaringen hebben.
  • We bieden straatkinderen, werkeloze jongeren en prostituees trainingen aan, waarin ze vaardigheden leren weer zelfstandig te functioneren in de samenleving.
  • We voorzien alle doegroepen in hun eerste levensbehoefte zoals eten, medicijnen, kleren of onderdak.

En nog veel meer, zoals samenwerken met andere NGO’s in Ghana met vergelijkbare doelen.